PÍSAŘÍKOVÁ, Jana. Archivy a dokumentace performance art: hledání cesty mezi historií a mýtem [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61778. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliéry a kabinety FaVU. Vedoucí práce Tomáš Ruller.
Uložit do Citace PRO