VÁCHA, Lukáš. Detekce aut přijíždějících ke křižovatce [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61788. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Rozman.
Uložit do Citace PRO