HUTÁK, Petr. Rozpoznávání topologických informací z plánu křižovatky [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61798. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jitka Kreslíková.
Uložit do Citace PRO