BORTLOVÁ, Pavlína. Souborové systémy na různých typech paměťových médií [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, 2016 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61814. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jakub Lojda.
Uložit do Citace PRO