MARŠOVÁ, Eliška. Predikce hodnot v čase [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61825. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.
Uložit do Citace PRO