DŘEVO, Aleš. Rychlá re-kalibrace PTZ kamery pro analýzu dopravy [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61845. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jakub Sochor.
Uložit do Citace PRO