ŠNOBL, Pavel. Překlad OpenCL aplikací pro vestavěné systémy [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61853. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Hruška.
Uložit do Citace PRO