MARCELYOVÁ, Andrea. Rozhraní systému pro analýzu dokumentů s JavaScriptovým klientem [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61906. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.
Uložit do Citace PRO