DVOŘÁK, Pavel. Informační systém pro správu a řízení spolku [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61923. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jitka Kreslíková.
Uložit do Citace PRO