JAŠEK, Tibor. Automatizace procesů agilního vývoje [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61929. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Hana Pluháčková.
Uložit do Citace PRO