MIŠÁK, Ján. Garbage collector objektů jazyka PNtalk [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61939. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Radek Kočí.
Uložit do Citace PRO