MELO, Stanislav. Generované peephole optimalizace v překladači LLVM [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61941. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Hruška.
Uložit do Citace PRO