KENDRA, Matej. Rozhraní pro hry s dataprojektorem a Leap Motion [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61963. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Najman.
Uložit do Citace PRO