MAREČEK, Matěj. IDE for SCADA Development at CERN [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61974. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Zbyněk Křivka.
Uložit do Citace PRO