MOJŽÍŠ, Vít. Nástroj pro analýzu bezpečnostních politik v SELinux [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, 2016 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61978. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Vojnar.
Uložit do Citace PRO