MACKŮ, Jiří. Využití WebGL engine pro zobrazování automobilů [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61979. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Tóth.
Uložit do Citace PRO