VENHODA, Lukáš. Generování voxelových scén [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62036. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Tomáš Milet.
Uložit do Citace PRO