SPIŠIAK, Ján. Zobrazení rozsáhlé scény pomocí stínových map [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62081. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Lukáš Polok.
Uložit do Citace PRO