MELIŠ, Josef. Mechanické vlastnosti pájeného spoje [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6217. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Stejskal.
Uložit do Citace PRO