MOLNÁR, Dávid. Vývoj software pomocí Continuous Delivery [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62246. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Zbyněk Křivka.
Uložit do Citace PRO