ROVNANÍK, Pavel a Kristýna HALASOVÁ. Thermal behaviour of metakaolin/fly ash geopolymers with chamotte aggregate. Materials [online]. MDPI, 2016, 2016(9), 1-13 [cit. 2020-01-20]. DOI: 10.3390/ma9070535. ISSN 1996-1944. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62268
Uložit do Citace PRO