VOMÁČKA, Jan. Pokročilá metoda časové konverze signálu založená na detekci tonálních a netonálních segmentů [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6227. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Miroslav Balík.
Uložit do Citace PRO