KRATOCHVÍLOVÁ, Denisa. Ověření trvnlivosti betonů proti CHRL s barevnými pigmenty [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62383. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rudolf Hela.
Uložit do Citace PRO