MATĚNOVÁ KOCMANOVÁ, Eva. Kulturní stavba v jižním centru [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6239. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III. Vedoucí práce Eva Beránková.
Uložit do Citace PRO