DUBSKÁ, Petra. Rodinný dům s advokátní kanceláří ve Vyškově [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62590. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ladislav Štěpánek.
Uložit do Citace PRO