ŠATRÁN, Jiří. Rodinný dům s provozovnou [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2016 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62612. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Eva Šuhajdová.
Uložit do Citace PRO