STEHLÍKOVÁ, Iveta. Zastřešení víceúčelového sportovního objektu [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62684. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Stanislav Buchta.
Uložit do Citace PRO