LÍPOVÁ, Markéta. Solární mrazírna v tropech [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62731. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Alois Nový.
Uložit do Citace PRO