ŠTĚRBA, Marek. Rodinný dům Dambořice - hrubá stavba [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62804. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.
Uložit do Citace PRO