KOVÁČOVÁ, Miroslava. Rodinná vila ve stráni [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62846. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce David Drobeček.
Uložit do Citace PRO