BALHAR, Martin. Hala pro skladování v Olomouci [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62914. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Milan Šmak.
Uložit do Citace PRO