FŰLŐPOVÁ, Andrea. Polyfunkční dům v Brně [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62987. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Naděžda Menšíková.
Uložit do Citace PRO