JÁGR, Petr. Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6308. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO