DAĞADUR, İ a S. ŞEZGEK. Deferred statistical cluster points of double sequences. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015, 4(2), 77-90 [cit. 2020-06-04]. DOI: 10.13164/ma.2015.06. ISSN 1805-3629. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63089
Uložit do Citace PRO