DAS, P. K. a L. K. VASHISHT. On perturbation of binary linear codes. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015, 4(2), 91-99 [cit. 2019-12-15]. DOI: 10.13164/ma.2015.07. ISSN 1805-3629. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63090
Uložit do Citace PRO