ONDRÁK, Tomáš. Mikročerpadlo pro účely medikamentózní terapie [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/631. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Josef Koláčný.
Uložit do Citace PRO