ŠLESINGER, R. On some basic constructions in categories of quantale-valued sup-lattices. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2016, 5(1) [cit. 2019-08-19]. DOI: 10.13164/ma.2016.04. ISSN 1805-3629. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63101
Uložit do Citace PRO