ŠRAMKOVÁ, Kristína. Výmenná ekonómia. 4. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015, 41-55. ISSN 1805-1332. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/63109
Uložit do Citace PRO