BARCÍK, Peter. Optimální rozložení optické intenzity v laserovém svazku pro FSO komunikace [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63113. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Otakar Wilfert.
Uložit do Citace PRO