KLEDUS, Robert, Marie LORENCOVÁ, Kristýna KUHROVÁ, Marek SEMELA a Přemysl JANÍČEK. Systems approach to limit states in assessment of buildings. In: International multidisciplinary geoconference SGEM [online]. STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 2016, 3(5), s. 593-604 [cit. 2019-08-17]. DOI: 10.5593/SGEM2016/B53/S21.076. ISBN 978-619-7105-67-4. ISSN 1314-2704. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63181
Uložit do Citace PRO