PŘIBYL, Jaroslav. Polohově závislé plánování přenosu dat pro aplikace procházení distribuovanou virtuální scénou [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63242. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.
Uložit do Citace PRO