HAMÁČEK, Richard. Optimalizace technologických parametrů vstřikování plastového dílce [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6326. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Bohumil Kandus.
Uložit do Citace PRO