NAVRÁTIL, Jan. New Approaches in Numerical Aeroelasticity Applied in Aerodynamic Optimization of Elastic Wing [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63311. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Hlinka.
Uložit do Citace PRO