BĚŤÁK, Jiří. Technology of monofilamentous fibers based on oxidized hyaluronic acid [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63314. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martina Klučáková.
Uložit do Citace PRO