HIDEGHÉTY, Attila. Vyprazdňování rotující nádoby [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6343. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Miloslav Haluza.
Uložit do Citace PRO