SKŮPA, Jan, Hana JANEČKOVÁ, Antonín VAISHAR a Martin FASURA. Knihovní newsletter 1/2016. Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2016. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/63506
Uložit do Citace PRO