BUŇKA, Roman. Redakční systém pro recenzi článků [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6352. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radim Burget.
Uložit do Citace PRO