SKŮPA, Jan, Martin FASURA a Vojtěch BARTOŠ. BUT Digital library - introduction of institutional repository. In: Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings [online]. Národní technická knihovna, 2016, s. 56-63 [cit. 2020-07-06]. ISSN 2336-5021. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63704
Uložit do Citace PRO