PETŘEK, Jiří, Ondřej ZÍTKA, Vojtěch ADAM, Karel BARTUŠEK, Naser A. ANJUM, Eduarda PEREIRA, Ladislav HAVEL a René KIZEK. Are Early Somatic Embryos of the Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) Organised? PLOS ONE [online]. PLOS, 2015, 10(12), e0144093-1-e0144093-1 [cit. 2019-11-12]. DOI: 10.1371/journal.pone.0144093. ISSN 1932-6203. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63727
Uložit do Citace PRO