KABANI, A. a M. R. EL-SAKKA. North Atlantic right whale localization and recognition using very deep and leaky Neural Network. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2016, 5(2), 155-170. DOI: 10.13164/ma.2016.11. ISSN 1805-3629. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/63787
Uložit do Citace PRO